Mini Onarım ve Detailing

Mini Onarım ve Detailing

Nova Otomotiv Mini Onarım; kasko sigortası kapsamındaki araçlarda oluşabilecek küçük ölçekli hasarların (kaporta, boya, plastik tampon, iç döşeme, ön cam, döşeme lekeleri) sigorta poliçesinin 1 (bir) yıllık geçerlilik süresi boyunca, belirtilen adetsel ve ölçüsel limitler çerçevesinde, sigortalıdan herhangi bir bedel alınmadan giderilmesi hizmetidir. 


Hizmetin sigortalı tarafından Nova Otomotiv Servis Merkezlerini alınma sürecinde, sigorta şirketi genellikle herhangi bir hasar dosyası açmaz. Dolayısıyla hizmetin kullanımı sigortalının kasko poliçesinin hasarsızlık indirimini etkilemez.


Kasko poliçelerinde “Mini Onarım” hizmeti teminatına sahip kasko sigortası sahipleri, araçları üzerinde, “Nova OtomotivMini Onarım” hizmeti kapsamı içinde belirtilen hasarlardan biri veya birkaçı oluştuğunda, kasko poliçeleri ile birlikte Nova Otomotiv Servis Merkezine araçları ile gelirler. Hasar tespiti aşamasında sigortalının sözel beyanı ve geçerli kasko poliçesini kimlik belgesi ile beraber ibraz etmesi hizmetin verilmesi için yeterlidir.